Nová generace testů Bioavid lateral flow – HOOK efekt!!!

K čemu test slouží:

  • stanovení přítomnosti alergenů na površích výrobních linek a zařízení
  • stanovení přítomnosti alergenů ve vstupních surovinách
  • analýza CIP vody (voda používaná na promývání zařízení)

Co je Hookův efekt?

V případě, že vzorek obsahuje vysoké množství alergenu, rychlé testy mohou vykazovat falešně negativní výsledky. Tento jev se nazývá Hookův efekt.
 
Nová generace testů Bioavid lateral flow Hook efekt, Vás na přítomnost Hookova efektu upozorní. 
Jak test funguje:

  • příprava vzorku (např. stěr z výrobní linky)
  • smíchejte vzorek a pufr, inkubujte 5 - 10 min
  • vložte testovací pásek, inkubujte 5 min
  • odečtěte výsledek

Vyhodnocení:

A)    Zobrazí se Kontrolní proužek (C) a Hookův proužek (H) = vzorek je negativní (obsahuje méně než 1 mg/kg alergenu)

B)    Zobrazí se Kontrolní (C), Hookův proužek (H) i Testovací proužek (T) = vzorek je pozitivní (obsahuje od 1 - 1000 mg/kg alergenu)

C)    Zobrazí se Kontrolní (C) a Testovací proužek (T) = vzorek je silně pozitivní (obsahuje od 1000 - 10000 mg/kg alergenu)

D)    Zobrazí se Kontrolní (C) = vzorek obsahuje velmi vysoké množství alergenu a je potřebné jej ředit.
 

Tato webová stránka používá cookies. Využíváním cookies nedochází ke zpracovávání osobních údajů podle GDPR. Prohlížením webové stránky návštěvník akceptuje využívání cookies. Více informací o využívání cookies a možnostech jejich vypnutí naleznete zde.