Mykotoxiny jsou metabolické produkty plísní. V průběhu historie, stejně jako i dnes, zhoršovali kvalitu zemědělských produktů. Kontaminace mykotoxiny je závislá na podmínkách růstu nebo skladování. Konzumace produktů kontaminovaných těmito látkami může mít akutní toxické, stejně tak chronické účinky na zdraví lidí a zvířat. Na ochranu spotřebitelů se na celém světě uplatňují právní předpisy týkající se mykotoxinů.

Mezi nejrozšířenější mykotoxiny se řadí:

Deoxynivalenol (DON) patří do skupiny mykotoxinů označovaných společně jako trichotheceny a je produkovaný plísní rodu Fusarium.
Často se vyskytuje v mnohých rostlinných výrobcích, zejména v pšenici, kukuřici, ječmeni, ovsu a rýži. DON je velmi stabilní sloučenina, která se během skladování, mletí, zpracování a vaření potravin nerozkladá ani při vysokých teplotách.
Aflatoxiny jsou sekundární metabolity produkované plísněmi rodu Aspergillus. Jsou vysoce toxické i při nízkých koncentracích a patří k nejsilnějším přírodním karcinogenním látkam.

Kontrola mykotoxinů se uplatňuje na různých úrovních:

  • farmáři, pěstitelé, sklady, mlýny a dovozci obilnin = rychlé testy (RIDA®QUICK)
  • podnikové laboratoře a zkušební laboratoře = ELISA test (RIDASCREEN®)
  • výzkumné, kontrolní a akreditované laboratoře = Imunoafinitní kolonky (PREP®, EASI-EXTRACT®).

S výběrem vhodné testovací metody Vám rádi a odborně pomůžeme.
 

Tato webová stránka používá cookies. Využíváním cookies nedochází ke zpracovávání osobních údajů podle GDPR. Prohlížením webové stránky návštěvník akceptuje využívání cookies. Více informací o využívání cookies a možnostech jejich vypnutí naleznete zde.